Fujigane Masaharu
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Takahashi Tokuo
Birthdate: 1964 Dec 14
Birthplace: Osaka
 
Kabu Hist.:   Fujigane[9]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Daizen Takahiro
Heya: Nishonoseki
Record: 739-732-61
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 3
Highest: Komusubi