Kabutoyama Masaharu
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Minato
 
Name:   Yokoyama Tatsumi
Birthdate: 1940 May 27
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Michinoku[6]
Kabutoyama[9]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Daiyu Tatsumi
Heya: Izutsu
Record: 614-596-4
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1