Minatogawa Tadamitsu
(Sanyo)
 
 
Heya:   Hanaregoma
 
Name:   Minami Tadamitsu
Birthdate: 1956 Oct 29
Birthplace: Fukui
 
Kabu Hist.:   Minatogawa[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Daitetsu Tadamitsu
Heya: Nishonoseki
Record: 587-612
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 1
Highest: Komusubi