Sanoyama Yuki
 
 
Heya:   Kokonoe
 
Name:   Kinoshita Yuki
Birthdate: 1992 Oct 11
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Sanoyama[23]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Chiyootori Yuki
Heya: Kokonoe
Record: 430-363-104
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Komusubi