Kokonoe Ryuji
 
 
Heya:   Kokonoe
 
Name:   Hiroshima Ryuji
Birthdate: 1976 Apr 29
Birthplace: Oita
 
Kabu Hist.:   Sanoyama[20]
Kokonoe[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Chiyotaikai Ryuji
Heya: Kokonoe
Record: 771-528-115
Yusho: 3
Sh/Ka/Gi: 1 / 1 / 3
Kinboshi: 1
Highest: Ozeki