Nishikijima Suehiro
(former Riji)
 
retired on 2021 Jun 10 (age 66)
 
 
Heya:   Takasago
 
Name:   Nagaoka Suehiro
Birthdate: 1955 Dec 09
Birthplace: Kochi
 
Kabu Hist.:   Yamahibiki[15]
Wakamatsu[11]
Takasago[7]
Nishikijima[18]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Asashio Taro
Heya: Takasago
Record: 564-382-33
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 10 / 3 / 1
Kinboshi: 5
Highest: Ozeki