Wakamatsu Takehiko
(Fukuriji)
 
 
Heya:   Takasago
 
Name:   Adachi Takehiko
Birthdate: 1969 Dec 11
Birthplace: Aichi
 
Kabu Hist.:   Wakamatsu[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Asanowaka Takehiko
Heya: Takasago
Record: 547-598
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1