Tatsunami Taiji
 
 
Heya:   Tatsunami
 
Name:   Ichikawa Taiji
Birthdate: 1968 Aug 10
Birthplace: Aichi
 
Kabu Hist.:   Asahiyutaka[JT]
Tatsunami[7]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Asahiyutaka Katsuteru
Heya: Oshima
Record: 364-341-26
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 1 / 1 / 0
Kinboshi: 4
Highest: Komusubi