Oshima Takeo
(former Riji)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Oshima
 
Name:   Ota Takeo
Birthdate: 1947 Apr 25
Birthplace: Hokkaido
 
Kabu Hist.:   Oshima[2]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Asahikuni Masuo
Heya: Tatsunami
Record: 635-479-72
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 6
Kinboshi: 2
Highest: Ozeki