Edagawa Hideki
 
 
Heya:   Tokitsukaze
 
Name:   Teraki Hideki
Birthdate: 1970 Feb 18
Birthplace: Shiga
 
Kabu Hist.:   Edagawa[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Aogiyama Hideki
Heya: Tokitsukaze
Record: 628-645-74
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 0
Kinboshi: 2
Highest: Maegashira 1